Publiceringsverktyg

Med ALMEGO® får du också ett publiceringsverktyg.

Med ALMEGOs® publiceringsverktyg kan du publicera godkända säkerhetsdatablad på din egen eller dina återförsäljares hemsidor. Du behöver bara lägga in några rader kod till din hemsidas källkod. Sedan kommer dina säkerhetsdatablad enkelt att kunna presenteras och laddas ner. När du släpper uppdaterade versioner dras de gamla tillbaka.

sök exempel på säkerhetsdatablad nedan.

 

Sök exempel på säkerhetsdatablad och språkversioner.

Se exempel på säkerhetsdatablad och språkversioner som skapats i ALMEGO. Detta visar också hur vårt publiceringsverktyg kan användas på din hemsida. Du kan enkelt hantera uppdateringar och publiceringar av dina säkerhetsdatablad direkt från ditt ALMEGO®-konto.

Skriv ”exempel” i cellen nedan – I den högra cellen väljer du språk.

Nå ut i världen med ALMEGO®

Kartan visar alla länder, jurisdiktioner och språk som finns i ALMEGO®. För närvarande kan vi hantera över 40 språkområden, men nya läggs hela tiden till. Språkområden handlar inte bara om översättningar. ALMEGO® håller även reda på hygieniska gränsvärden i olika jurisdiktioner och lokala regelverk som Tysklands WGK-klasser eller Danmarks MAL-koder. Läs ALMEGOs® licensvillkor och produktbeskrivning för att se specifikt vilka lokala lagar och regelverk ALMEGO® kan hantera. Sök efter och se exempel på säkerhetsdatabladför olika regioner i publiceringsverktyget ovan.

ALMEGO worldmap