Program för säkerhetsdatablad (SDB)

ALMEGO® är den nya generationens program för att skapa säkerhetsdatablad. ALMEGO® är utvecklat av CHYMEIA ApS som har över tio års erfarenhet av utveckling och arbete med att förbättra framställningen av säkerhetsdatablad.

ALMEGO® erbjuder en hög grad av automatisering i en SaaS-miljö. Arbetsflödet stöds med unika hjälpfunktioner, en flexibel programstruktur och ett intuitivt användargränssnitt.

ALMEGO® är en helt ny sorts mjukvara för att skapa säkerhetsdatablad. Ett verktyg som gör det enklare att framställa säkerhetsdatablad av högre kvalitet. Vi erbjuder ALMEGO® i olika prismodeller, inklusive enhetspris.

Hur vill du att ett säkerhetsdatabladsverktyg ska se ut?

 • Ett intuitivt och användarvänligt gränssnitt.
 • Inbyggda funktioner för vägledning och hjälp.
 • Hög grad av automatisering med smart-rule authoring.
 • Enkelt att uppdatera dokument och översätta dem till flera språk.
 • En pålitlig och avancerad CLP-beräknare.
 • Enkel migration av data från era befintliga program.
 • Enkel integration med annan programvara.
 • En rättvis prismodell med flexibla villkor

Detta är precis vad vi har tagit fram i ALMEGO®. Vårt nya verktyg har utvecklats med användarnas behov i fokus. Allt samlat i en modern SaaS-plattform. Du kan själv testa det online.

Enhetspris - betala per säkerhetsdatablad

ALMEGOs® prismodell bygger på din egen användning. Du betalar en årlig avgift per dokument i din ALMEGO® SDB-databas. Avgiften inkluderar support och uppgraderingar.
Priset per dokument beror på antal och typ av SDB-dokument. Din första avgift baseras på ett estimat som sedan justeras efter din faktiska användning. Enkelt och rättvist.

Hålla nere kostnaden till ett minimum

Priset på din ALMEGO®-prenumeration bestäms av antalet säkerhetsdatablad som du publicerar. Du kan börja lågt med de säkerhetsdatablad som du behöver här och nu och öka din användning när du behöver framställa fler nya dokument.

Kontakta oss för att få en länk till vår prissimulator där du själv kan räkna ut hur mycket din användning av ALMEGO® kommer att kosta.

Kontakta oss för mer information

 

De tre stegen i ALMEGO

1. Fyll i ämnena

Först behöver du säkerhetsdatabladets byggstenar – ämnena/beståndsdelarna.

“Korrekt och aktuell information om ämnena utgör grunden i ett korrekt säkerhetsdatablad.”

ALMEGO® ger snabb och enkel tillgång till uppdaterade data från centrala och nationella register.

2. Skapa blandningarna

Sedan skapar du blandningen och fyller i data för produkten.

“ALMEGO® har en tydlig struktur för enkel datainmatning.”

Vårt smarta arbetsflöde, CLP-beräknare och algoritmer för skyddsangivelser gör arbetet enkelt och effektivt.

3. Generera dokument

Till sist väljer du bara vilka säkerhetsdatablad du vill generera.

“Du kommer inte att se själva säkerhetsdatabladet förrän i slutet av processen.”

ALMEGO®'s smarta skrivregler kan skapa säkerhetsdatablad på upp till 40 olika språk.

Fler funktioner

… Hög grad av automatisering med inbyggda funktioner för vägledning och hjälp, smart rules authoring, algoritmer och avancerade, pålitliga CLP-beräkningar.
Allt samlat i en intuitiv och användarvänlig miljö.

Språk
 • Fler än 40 språkversioner för SDB
 • EU, Kanada & US
 • Kina, Sydafrika och många fler
Funktioner
 • Smart rule authoring
 • CLP-beräkningar
 • Algoritmer för val av P-koder/skyddsangivelser
Support och hjälp
 • Inbyggd vägledning och hjälpfunktioner
 • Chattfunktion
 • Telefon och e-mail
SaaS (Software as a Service)
 • Hög grad av flexibilitet/Flexibel lösning
 • 100% molnbaserat
 • Enkel online access

Boka en demo

Det bästa sättet att uppleva ALMEGO® är att se en demonstration av programmet. Det tar mellan 30-60 min beroende på hur många frågor ni har. Låt oss visa hur den nya generationens verktyg för säkerhetsdatablad fungerar med smart rule authoring, CLP-beräkningar, smarta uppdateringar och mycket annat.

Låt oss ändra din bild av hur man skapar säkerhetsdatablad.