Om ALMEGO

ALMEGO® är nästa generations program för skapande av säkerhetsdatablad (SDB). ALMEGO® är utvecklat av CHYMEIA ApS, ett danskt företag som är helt specialiserat på mjukvara för framställning av säkerhets- och skyddsdatablad. Vi brinner för att förenkla och automatisera säkerhetsdokumentationen för kemikalier så mycket som möjligt och samtidigt höja kvaliteten på dokumenten. CHYMEIA ApS har haft en ledande ställning på marknaden för säkerhetsdokumentation för kemikalier i Skandinavien sedan 2007. 
Läs mer om CHYMEIA ApS.

I juli 2021 köptes CHYMEIA ApS av EcoOnline Global. CHYMEIA ApS har blivit EcoOnlines kunskapscenter för säkerhetsdatablad med ALMEGO® i huvudfokus. Besök EcoOnlines hemsida.

ALMEGO® kommer ur över tio års erfarenhet med vårt framgångsrika verktyg AlphaOmega. Men ALMEGO® är enklare att använda och att köpa.

  • ALMEGO® är en helt webbaserad SaaS-lösning. Ingen client-server lösning som kräver installationer, underhåll och uppgraderingar behövs.
  • ALMEGO® har inbyggda funktioner för vägledning och hjälp och ett användarvänligt gränssnitt.
  • Enhetsprissättning och flexibla prenumerationer ersätter äldre, mer rigida licensmoduler.
  • ALMEGO® innehåller flera nya funktioner som publicering av SDB till websidor.

CHYMEIA ApS höjdpunkter

  • 2007 – CHYMEIA ApS lanserar vårt första program för att skapa säkerhetsdatablad, AlphaOmega. Programmet blev en framgång eftersom det gjorde stora delar av skapandet av säkerhetsdatablad enklare med sin höga grad av automatisering.
  • 2010 – CHYMEIA ApS lanserar ett av världens första system för automatiserade CLP-beräkningar, flera år innan våra största konkurrenter.
  • 2014 – CHYMEIA ApS påbörjar utvecklingen av ett nytt, helt webbaserat SDS-program.
  • 2014, 2015 och 2016 – CHYMEIA ApS utnämns av affärstidningen Børsen till Dansk Gazelle (Gasell), ett erkänt danskt pris för årets snabbast växande företag.
  • 2019 - ALMEGO® vår nästa generations program för att skapa säkerhetsdatablad lanseras.
  • 2021 - CHYMEIA ApS har blivit en del av EcoOnline Global.

 

Our company is credit worthy according to Bisnode's credit assessment system that is based on a number of decision rules. This credit rating is updated on a daily basis, and always shows the current rating and date.