Vad är ett SDS authoring software?

SDS authoring software (Säkerhetsdatabladsprogram) är program som hjälper användaren att skapa de 16 sektionerna i ett säkerhetsdatablad (SDB). Programmen kan innehålla allt ifrån enkla databasarkiv till avancerade funktioner med CLP-beräkningar, smarta uppdateringar av dokument, algoritmer för val av skyddsangivelser och standardfraser.

Det finns egentligen inget etablerat svenskt begrepp för SDS authoring software. Vi väljer att använda ordet Säkerhetsdatabladsprogram. Men man ska vara uppmärksam på att Säkerhetsdatabladsprogram både kan gälla program som skapar säkerhetsdatablad/SDS och program som hanterar säkerhetsdatablad (utformning och distribution).

Programmen som skapar säkerhetsdatablad har utvecklats jättemycket de sista åren. Ofta kan du få mer hjälp av ett modernt program för framställning av säkerhetsdatablad än vad du själv tror.

ALMEGO® är ett avancerat program för framställning av säkerhetsdatablad med massor av funktioner, automatiserade arbetsflöden, inbyggd vägledning och hjälp och ett intuitivt gränssnitt. Se själv hur ett modernt SDB-program kan hjälpa dig i ditt arbete – boka en demo nu.