Enhetspris - betala per säkerhetsdatablad

ALMEGOs® prismodell bygger på din egen användning. Du betalar en årlig avgift per dokument i din ALMEGO® SDB-databas. Avgiften inkluderar support och uppgraderingar.
Priset per dokument beror på antal och typ av SDB-dokument. Din första avgift baseras på ett estimat som sedan justeras efter din faktiska användning. Enkelt och rättvist.


Hålla nere kostnaden till ett minimum

Priset på din ALMEGO®-prenumeration bestäms av antalet säkerhetsdatablad som du publicerar. Du kan börja lågt med de säkerhetsdatablad som du behöver här och nu och öka din användning när du behöver framställa fler nya dokument.

Kontakta oss för att få en länk till vår prissimulator där du själv kan räkna ut hur mycket din användning av ALMEGO® kommer att kosta.

Kontakta oss för mer information